13. Prokuristens brev

(Ur Förvandlingen – Musikalen, AKT II)

Prokuristen: Detta gäller Gregor Samsa,
som visat underlåtenhet
gentemot sitt uppdrag inom sagda firma.
Vi har gjort en del förluster
som dessvärre står i samband med herr Samsas frånvaro på sista tiden.

Och en annan sak, herr Samsa.
Någon skriftlig begäran om uppsägning nådde oss aldrig, herr Samsa, det får konsekvenser.

Till yttermera visso, Samsa
förvissas ni nu härmed om
skyldigheten att betala skadeståndet.

Efter det som hänt, herr Samsa,
har det satts på pränt att sjuttiofem procent av väntad vinst från
klienter som firman så tragiskt har mist ska
avkrävas er på momangen, mister Samsa!