14. Fattigt folk

(Ur Förvandlingen – Musikalen, AKT II)

Fadern: Nu är vintern här och kölden slår sig in i märg och ben.
Liksom fattigt folk så tvingas vi att vända på var sten.
Kan vi sälja det?
Kan vi spara här?
Kan vi jobba lite längre?
Snart har månen fullbordat än ett varv.
Kan vi då bo kvar?
Ja, kan vi då bo kvar?

Modern: Februarikylan tränger in i köttet som en dolk!
Sedan vintern kom så gör vi allt som anstår fattigt folk.
Kan vi avstå rast?
Kan vi avstå sömn?
Kan vi äta lite mindre?
Kan vi sänka värmen blott lite till,
allt för att bo kvar?
Allt för att bo kvar?