Om Samsa

Samsa Musikteater bildades i Malmö i början av 2016 med syftet att skapa och producera ny musikteater i kammarformat. Gruppens kreativa kärna utgörs idag av musikalförfattarna Jakob Aspenström och Oliver Lindman samt regissören Lisa Mårtensson. 

Samsa lägger i sina produktioner en tonvikt vid berättelse snarare än spektakel, och jobbar med utmanande källmateriel och, för genren, otypisk tematik. Några av Samsas uttryckliga mål är som följer:

  • Arbeta med för musikalgenren djärva teman.
  • Arbeta normkreativt och undvika stereotypa karaktärsskildringar.
  • Vid produktioner, rollfördela jämlikt. 
  • Hitta nya, spännande sätt att använda den dramatiska sången.

Samsas produktioner har så här långt engagerat ett fyrtiotal skådespelare, sångare, musiker och scenkonstarbetare. 2016 hade gruppens första originalverk ”Förvandlingen – Musikalen” premiär. Våren 2017 spelades musiken från föreställningen in och släpptes i början av hösten som studioalbum. Under hösten 2018 produceras ”Dödens körkarl”, en fri bearbetning av Selma Lagerlöfs Körkarlen.

Är du intresserad av att medverka i en kommande produktion? Kontakta oss gärna då!