Om Samsa

Samsa Musikteater bildades i Malmö i början av 2016 med syftet att skapa och producera ny musikteater i kammarformat. Gruppens kreativa kärna utgörs idag av musikalförfattarna Jakob Aspenström och Oliver Lindman samt regissören Lisa Mårtensson. 

Samsa lägger i sina produktioner en tonvikt vid berättelse snarare än spektakel, och jobbar med utmanande källmateriel och, för genren, otypisk tematik. Några av Samsas uttryckliga mål är som följer:

  • Arbeta med för musikalgenren djärva teman.
  • Hitta nya, spännande sätt att använda den dramatiska sången.
  • Arbeta normkreativt och undvika stereotypa karaktärsskildringar.
  • Vid produktioner, rollfördela jämlikt.

Samsas produktioner har så här långt engagerat ett fyrtiotal skådespelare, sångare, musiker och scenkonstarbetare. 2016 hade gruppens första originalverk Förvandlingen – Musikalen premiär. Våren 2017 spelades musiken från föreställningen in och släpptes i början av hösten som studioalbum. Under hösten 2018 producerades Dödens körkarl, en fri bearbetning av Selma Lagerlöfs Körkarlen. Under våren 2019 gav Jakob Aspenström en musikalkonsert där ett program av låtar ur våra musikaler framfördes med symfoniorkester.

Är du intresserad av att medverka i en kommande produktion? Kontakta oss gärna då!