Om Samsa

Samsa Musikteater bildades i Malmö i början av 2016 med syftet att skapa och producera ny musikteater i kammarformat. Samsa lägger i sina produktioner en tonvikt vid berättelse snarare än spektakel, och jobbar med utmanande källmateriel och, för genren, otypisk tematik. Några av Samsas uttryckliga mål är som följer:

  • Arbeta med för musikalgenren djärva teman.
  • Hitta nya, spännande sätt att använda den dramatiska sången.
  • Arbeta normkreativt och undvika stereotypa karaktärsskildringar.
  • Vid produktioner, rollfördela jämlikt.

Samsas produktioner har så här långt engagerat ett fyrtiotal skådespelare, sångare, musiker och scenkonstarbetare. 2016 hade gruppens första originalverk Förvandlingen – Musikalen premiär. Våren 2017 spelades musiken från föreställningen in och släpptes i början av hösten som studioalbum. Under hösten 2018 producerades Dödens körkarl, en fri bearbetning av Selma Lagerlöfs Körkarlen

Under hösten 2019 släpps en live-inspelning av musiken i Dödens körkarl. Samtidigt skriver Samsa på en musikal i en akt om en trafikolycka, som beräknas ha premiär i februari 2020!

Är du intresserad av att medverka i en kommande produktion? Kontakta oss gärna då!